Privacystatement

Buitengoed respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens alleen om aan de diensten, waar je om gevraagd hebt, te kunnen voldoen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Buitengoed kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Buitengoed, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Buitengoed verstrekt. Buitengoed kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Je voor- en/of achternaam
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Je IP-adres


Waarom Buitengoed gegevens nodig heeft
Buitengoed verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt, en/of om je per e-mail te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Hoelang Buitengoed gegevens bewaart
Buitengoed bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Buitengoed verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Door Buitengoed een e-mail te sturen kun je jouw gegevens laten verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@buitengoed.nl.
Buitengoed zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiligen
Buitengoed neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met Buitengoed via info@ontdekbuitengoed.nl

Buitengoed is als volgt te bereiken:
Gunnerstraat 39
7595KD Weerselo
085-1053387
info@ontdekbuitengoed.nl